TJÄNSTER

 

CM - CONSTRUCTION MANAGEMENT

 

Construction Management, CM, är ett uttryck för att planera, organisera och styra projekt på delad entreprenad. Kortfattat innebär det att byggherren anlitar en projektorganisation för projektgenomförandet, från idé till godkänd slutbesiktning. CM organisationen tillhandahåller:

 

Projekteringsledning

Projekt- och byggledning

Upphandling

KMA

Arbetsledning

Installationssamordning

Tidplanering

Administration 

 

 

Nimbus Bygg & Projektledning tillhandahåller CM organisationer. Fördelarna med CM upplägg är att genom att handla upp olika delentreprenader istället för en totalentreprenad konkurrensutsätts priserna. Det blir även snabbare och tidigare byggstart då projektet handlas upp i olika delar. Byggherren behåller kostnadskontrollen och får full insyn i projektet och kan påverka beslut. 

 

INKÖP OCH UPPHANDLING

 

Vi erbjuder hjälp med inköp och upphandlingar av exempelvis:

 

Huvudentreprenörer

Delentreprenörer

Underentreprenörer

               -bygg

               -installation

Utlandsköp

Sakvaror

Konsulter

 

 

 

Med erfarenhet från både beställarsidan och entreprenörsidan har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank gällande stora såväl som små upphandlingar. 

 

PROJEKT- OCH BYGGLEDNING

 

Traditionell bygg- och projektledning är en av våra huvudkompetenser. Vi kan genomföra i stort sett alla typer av projekt, allt från mindre projekt till miljardprojekt. Våra medarbetare har lång erfarenhet från byggbranschen och är fostrade hos storföretagen.

 

När man anlitar en byggledare eller projektledare från Nimbus kan man som beställare känna sig trygg. Vi sköter all adminstration, vi styr och följer upp arbeten enligt avtalade handlingar.

Beställaren tillhandahålls all information via projektrapport innehållande bl.a inköp, tider, KMA, produktion, ekonomi samt en risk- och möjlighetsanalys. 

 

PRODUKTIONSPERSONAL

 

Ni kan anlita enskilda tjänstemän såsom:

 

Projektchef

Platschef

Arbetsledare

Inköpare

Entreprenadingenjör

KMA samordnare

Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen

 

 

VÅRA TJÄNSTER

 

 

Om oss

 

 

Nimbus Bygg & Projektledning är ett konsultföretag som inriktar sig på Projekt- och byggledning, Construction Management samt inköp/upphandling 

Hitta till oss

 

 

Nimbus Bygg & Projektledning AB

Näckrosvägen 24, 169 37 SOLNA

 

Kontakt

 

 

info@nimbusbygg.se

076-304 42 20

 

Copyright © All Rights Reserved